Úradná tabuľa

Nájomná zmluva - Borka I.

Poistná zmluva - budovy obce

Zmluva o zriadení záložného práva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zámer na zámenu nehnuteľnosti

Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy s VJM - Óvoda

VOĹBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019 - Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní

Oznámenie zámeru na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Vrbová nad Váhom

Oznámenie o začatí spr.kon. vo veci výrubu drevín

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

VOĽBY PREZIDENTA 2019 - Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní 

Kandidáti na prezidenta

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Ochrana osobných údajov

ZMLUVY:

2019

Zmluvy

 

Úverová zmluva č. 307176-2019 a zmluva o zriadení záložného práva, dohoda ... blankozmenka

Úverová zmluva č. 307192-2019, dohoda ... blankozmenka

Mandátna zmluva - knižnica 

Zmluva č.131/2019 - NSK - kultúra

Zmluva č. 103/2019 - NSK - športový deň

Kúpna zmluva - M-M Holding s.r.o. - potvrdenie

Zmluva o poskytnutí služieb č. ChR18-2019 - gastrofestival

Zmluva č.27/2019 - NSK -  cestovný ruch

Zmluva o uložení odpadu - dodatok č.2

Kúpna zmluva Csicsó Ľ

Nájomná zmluva PZ

Zmluva o dielo- Tlaková kanalizácia

Zmluva o dielo - WINDPARK

Zmluva o poskytnutí služieb  - verejné budovy

Dodatok č.1 k  zmluve - NFP č. 074NR220021

Úverová zmluva č. 303730 -2019 - záložné právo

Kúpna zmluva - Farkas Vojtech č.282

Kúpna zmluva - Mácsodiová G. č. 286

Zmluva o dielo - Výmena závlahového systému futb. ihriska  

Zmluva č. ZNR1111201889- Envi-Pak, a.s.

Kúpna zmluva - Krekács Ladislav a manž. č. 305

Dohoda - UPSVaR KN

Dodatok 1 Enviropol

Zmluva o dielo č.01/12/2018 - ZBERNÝ DVOR VRBOVA N.V.

Zmluva o zab. prev. vodohosp. diela

2018

Dodatok č.1, č.2, k Zmluve o dodávke elektriny- BCF

Zmluva o poskytnutí NFP č.074NR220021 - dom smútku

Kúpna zmluva - Opálka V. 295

Dodatok č.1 - Gagako

Dohoda o vypl.práve k blankozmenke č.295881-2018

Zmluva o zriadení zál.práva k č.295881-2018

Dohoda o vypl. pr. k blankozmenke č.296315-2018

Úverová zmluva č.295881-2018 

Úverová zmluva č.296315-2018

Kúpna zmluva M-M Holding /pozemok/

Zmluva č.10/2018 - podpora rozvoja cestovného ruchu

Zmluva č.151/2018 - podpora kultúry

Zmluva č.618/2018 - podpora športu

 Zmluva - Herda

Zmluva - Transker s.r.o.

Kontrola ihrísk -EKOTEC

Zmluva - HH

Zmluva - Hydrogen

Zmluva - ČOV kanalizácia

Zmluva - Elektroodpad

Zmluva - Balogh

Zmluva - Scan 0178

Zmluva - Scan 0177

Zmluva - Scan 0176

Zmluva - Scan 0175

Zmluva - Scan 0174

Zmluva - Scan 0173

Zateplenie materskej školy - stavebné práce

Nájomná zmluva č. 40/1964

Zmluva -požiarna ochrana 

Zmluva - Nájom Riznerová

Zmluva - Zámena S.M.

2017

Zmluva - RD Zmluva 2018

Zmluva - Nájomná Macejko

Zmluva - Zámenná

Zmluva - odpad 2018

Zmluva - Nájom RD 1

Zmluva - Nájom RD

Zmluva - Zámer - poz

Nájomná zmluva RD

Zmluva - RD zima

Zmluva - Fiala 1

Zmluva - Fiala

Zmluva - Darton

Zmluva - WINDPARK

Zmluva - Prima Banka

Zmluva - Dodatok 1(1)

Zmluva - Dodatok 1

Zmluva - Opálka Vojtech

Zmluva - Mácsodiová

Zmluva - Krekácsová Katarína

Zmluva - Krekácsová

Zmluva - Farkas K.

Zmluva - Dikácz nz.

Zmluva - Bódiová nz.

Zmluva - Ballová Erika kz

Zmluva - kz Herdová Rozália OVS s.č. 289

Zmluva - kz Herdová Rozália OVS s.č. 290

Zmluva - Hliník 288

Zmluva - Kúpna zmluva Hliník (1)

Zmluva - Kúpna zmluva Hliník

Zmluva - SPP zmluva

Zmluva - o dielo

Zmluva - Scan 0019

Zmluva - Scan 0018

Zmluva - Scan 0017

Zmluva - Scan 0015

Zmluva - Scan 0016

Zmluva - Zmluva RS Vrbová nad Váhom

Zmluva - Epic zmluva

Zmluva - Clean City

Zmluva - Vrbova Final Gagako

Zmluva o dielo - Zateplenie materskej školy - projektová dokumentácia

Zmluva - Zateplenie materskej školy - stavebný dozor

Zmluva - Z30082016

 

POZVÁNKY: 

 

 

ZASADNUTIA:

34. zasadnutie 13.07.2018

33. zasadnutie 28.06.2018

32.zasadnutie 31.5.2018

31.zasadnutie 3.5.2018

30.zasadnutie 19.4.2018    uznesenia 

29.zasadnutie 6.4.2018

28.zápisnica 28.2.2018

27.zápisnica 25.1.2018

26.zápisnica 30.12.2017

25.zápisnica 14122017

24.zápisnica 11122017

23.zápisnica 23112017

22.zápisnica 02112017

21.zápisnica 26102017

20.zápisnica 31082017

19.zápisnica 15062017

18.zápisnica 11052017

17.zápisnica 13042017

16.zápisnica 16022017

15.zápisnica 27012017

13.zápisnica 08122016

12.zápisnica 20102016

11.zápisnica 18082016

10.zápisnica 19052016

9.zápisnica 25022016

8.zápisnica 04022016

7.zápisnica 10122015

6.zápisnia 29102015

5.zápisnica 20082015

4.zápisnica_04062015

3.zápisnica_pokrač24042015

3.Zápisnica_19032015

2.Zápisnica_11122014

1.Zápisnica   21112014

16.zápisnica 19062014

15.zápisnica 13032014

14.zápisnica 12122013

ODKAZY

Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom
© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail