945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vrbová nad Váhom

Obec leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník,  ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia.  Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. 


Aktuality - kategórie


Logo Vrbová nad Váhom

Aktuality


Oznámenie - verejné prerokovanie - farma ošípaných
Publikované:
Publikované:

OBEC VRBOVÁ NAD VÁHOM: Nákup a donáška potravín!

Obecný úrad vo Vrbovej nad Váhom ponúka v tejto mimoriadnej situácii pre osamelých dôchodcov možnosť poskytovania služby, a to nákupu potravín s donáškou do domu. Nahlásiť sa môžete telefonicky na OcÚ: t.č. 0917 762 237, 0908 715 780.

VÁGFÜZES KÖZSÉG: BEVÁSÁRLÁS ÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!!!

Vágfüzes község értesíti a lakosságot, hogy a koronavírus járvány miatt segítséget nyújt rászoruló időseknek a mindennapi bevásárlásban. Akinek szüksége van élelmiszerre a helyi élelmiszerüzletből ...

Publikované:

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Publikované:

Oznamujeme záujemcom, že od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín naša obec dostala dotáciu vo výške 1500,- eur . Z dotácie nakúpené knihy, s ktorými sa rozšíril knižničný fond knižnice nájdete na obecnom úrade a je možné ich vypožičiavať v úradných hodinách.

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatására létrehozott alaptól községünk 1500,- eur értékben kapott támogatást. A támogatásból vásárolt könyvek, melyekkel kibővült a könyvtár könyveinek száma megtalálhatók és kölcsönözhetők a községi ...

Publikované: | Kategória:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.10.2019 sa z technických príčin Obecný úrad a Pošta Partner Vrbová nad Váhom dočasne presťahovali do novej budovy na adrese Vrbová nad Váhom č. 74

Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00