VITAJTE V OBCI VRBOVÁ NAD VÁHOM!

 

REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA DOMU SMÚTKU - VRBOVÁ NAD VÁHOM

 

 

Feszty Árpád emléktábla - Köszönet

ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY

  

 /cms/data/img/uploads/files/WEB.pdf

 

 

VOĹBY DO VÚC  2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   

Obec Vrbová nad Váhom, so sídlom 94501 Vrbová nad Váhom č.91,  týmto zverejňuje  elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  :    

vrbova@pnet.sk

VOĹBY DO NR SR 2016

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   

Obec Vrbová nad Váhom, so sídlom 94501 Vrbová nad Váhom č.91, týmto zverejňuje  elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  :    

vrbova@pnet.sk

 

Vážený občan,

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2014-2023. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

 

Dotazník môžete vyplniť TU:

https://docs.google.com/forms/d/1wmLUxeGGdOVf3jBHfmFWbdSGXbtSNwo_7KYWMkLeVhw/viewform?usp=send_form

 

Tisztelt Lakosunk!

Községünkben folyamatban van a Gazdasági és Szociális Fejlesztési Program (PHSR) kidolgozása, amely a 2014-2023-as időszakra vonatkozó stratégiai dokumentum. Közös érdekünk, hogy a program kidolgozásában a lakosság is részt vegyen, véleményével, javaslataival hozzájáruljon a község jövőbeli arculatának kialakításához, fejlesztési tervének összeállításához. Ezért kérjük Önt, töltse ki az alábbi rövid kérdőívet, melyben véleményt nyilváníthat, elmondhatja ötleteit, javaslatait arra vonatkozólag, miként lehetne javítani az életkörülményeket községünkben.

 

A kérdőív kitölthető ITT:

 https://docs.google.com/forms/d/1Q8QzSyiGDTHpMJizypHDZC4W36pNXTJQnV6OcMQ2QSM/viewform?usp=send_form

 

 

 

www.rrakn.sk

 

VO

 

 

V rámci realizácie projektu verejného osvetlenia v obci Vrbová nad Váhom boli nahradené staré elektromerové rozvádzače na štyri nové, efektívnejšie. Bolo odstránených z pôvodných betónových stožiarov 81 ks starých, energeticky náročných  svietidiel s príkonom 250 W a nahradených 91 ks novými svietidlami s vysokou svietivosťou, s príkonom iba 100 W. Kvôli rovnomernému osvetleniu obce sa z nových svietidiel 45 kusov umiestnilo na nové, kandelábrové osvetľovacie stožiare a zvyšných 46 kusov sa namontovalo na pôvodné betónové stožiare.

Realizáciou projektu sa zlepšila bezpečnosť premávky v obci, aj bezpečnosť osôb a majetku. Zlepšil sa celkový estetický vzhľad obce a znížila sa celková ročná spotreba energie vynaložená na osvetlenie.

 

 

 

www.husk-cbc.eu

INFO O PROJEKTE - INFORMÁCIÓ A PROJEKTRŐL

 

 

Obec Vrbová nad Váhom leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Prevažne odlesnený rovinný povrch chotára tvoria mladotreťohorné štrkové uloženiny prikryté štvrtohornými nánosmi. Má nivné a lužné pôdy porastené pozdĺž toku pásom lužného lesa. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť)

Obec vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník,  ktorý sa prvýkrát spomína r. 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia. Majere založili zemepáni, ktorým patrili materské obce.  Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. 

V osade malý Kindeš, patriaci rodine Fesztyovcov, dal. r.1902 Gyula Feszty k starému domu pristavať romantický ateliér bratovi maliarovi Árpádovi Fesztymu (1856-1914). V osade Árpád Feszty spolu so svokrom Mórom Jókaim vypracovali návrhy k panoramatickému obrazu Príchod Maďarov. V osade Veľký Kindeš sa zachoval majer amerického typu Bélu Fesztyho. V obci bol r. 1996 vysvätený rímskokatolícky kostol. Pozoruhodná je prírodná rezervácia Listové jazero.

 

OBECNÝ ÚRAD


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail