945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vrbová nad Váhom

Obec leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia. Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. 


Logo Vrbová nad Váhom

Realizované projekty


Rekonštrukcia a prestavba Domu smútku

Publikované: | Kategória:

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku a doplnenie služieb na vidieku.

Zámerom navrhovaného projektu je rekonštrukcia a prístavba murovanej jednopodlažnej budovy stojacej na miestnom cintoríne vo Vrbovej mad Váhom. Po ukončení stavebných prác bude naďalej slúžiť ako dom smútku, bude však zodpovedať aktuálnym požiadavkám, čím projekt naplnenia globálny cieľ opatrenia "zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach".

Dom smutku - projekt.jpg

Ciele projektu sú:

  • Zlepšiť technický stav a vzhľad domu smútku
  • Rozšíriť prvky zelenej infraštruktúry a zvýšiť tak atraktivitu okolia Domu smútku
  • Vytvoriť podmienky na zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulými
  • Podporiť formovanie Vidieckej komunity a jej súdržnosti
  • Zabrániť odlivu obyvateľov do väčších miest
Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00