OBJEDNÁVKY

Objednávky - 2012

ČísloPopisHodnotaVzťah k zmluveDátum vyhotoveniaObchodné menoSídloIČOVyhotovil-funkcia
1-2013Kancelárske potreby15,34-4.1.2013Protex Štúrovo s.r.o..Hasičská 2A, 94301 Štúrovo36533432K.Hortolányiová
2-2013Stravné lístky960,00-16.1.2013DOXX-Str.l.spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina36391000V.Jancsárová
3-2013Oprava čerpadla EFRU 2 kusy677,00-21.1.2013ABC ElektroservisNitrianska 26, 94106 Komjatice32803532Ing.L.Forró
4-2013Oprava čerpadla EFRU 2 kusy677,00-22.1.2013ABC ElektroservisNitrianska 26, 94106 Komjatice32803532Ing.L.Forró
5-2013Kancelárske potreby35,59-12.2.2013Protex Štúrovo s.r.o..Hasičská 2A, 94301 Štúrovo36533432K.Hortolányiová
6-2013Stravné lístky960,00-21.3.2013DOXX-Str.l.spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina36391000V.Jancsárová
7-2013Čistenie studní480,00-25.3.2013Molnár JozefRadnótiho 37, 94603 Kolárovo43622691Ing.L.Forró
8-2013Kancelárske potreby41,91-24.4.2013Protex Štúrovo s.r.o..Hasičská 2A, 94301 Štúrovo36533432K.Hortolányiová
9-2013Pravid.oboznamovanie vodičov20,00-7.2.2013Petra HruškárováNábrežná 40, 94001 Nové Zámky-Ing.L.Forró
10-2013Kameň100,0025.2.2013Bálint Restár,Stavebná činn.Malodunajská 12, 94603 Kolárovo -ing.L.Forró
11-2013Piesok60,00-20.5.2013Bálint Restár,Stavebná činn.Malodunajská 12, 94603 Kolárovo -Ing.L.Forró
12-2013Postrek proti komárom1 440,00-29.6.2013Biodeconta spol.s.r.o.Štefánikova tr.80,94901 Nitra-Ing.L.Forró
13-2013Studená asfaltová zmes200,--15.7.2013Korekt s.r.o.Ul.Roľníckej školy 873, Komárno-Ing.L.Forró
14-2013Studená asfaltová zmes150,--17.7.2013Korekt s.r.o.Ul.Roľníckej školy 873, Komárno-Ing.L.Forró
15-2013Prenájom nafukovacieho hradu300,--3.8.2013Acaciateam Pro s.r.o.E.B.Lukáča 1353, Komárno46864296Ing.L.Forró
16-2013Vystúpenie 500,--3.8.2013Tambur BT. DunaharasztiDeák Ferenc u.66-Csocsesz
17-2013Oprava čerpadla EFRU 3 kusy1000,--3.9.2013ABC ElektroservisHasičská 2A, 94301 Štúrovo32803532Ing.L.Forró
18-2013Stravné lístky960,--3.9.2013DOXX-Str.l.spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina36391000V.Jancsárová
1-2015Digitálne údaje0,--3.2.2015Geod.a kart.ústav Bratislava17316219K.Hortolányiová
2-2015Kanc.potreby53,41-3.2.2015Protex Štúrovo s.r.o..Hasičská 2A, 94301 Štúrovo36533432K.Hortolányiová
3-2015Drvený betón600,--18.2.2015Gutte.s.r.o.Kolárovo,Vrbová 1334113100V.Jancsárová
4-2015Analýzy vzoriek100,--25.2.2015Belnovamann s.r.o.Nové Zámky-V.Jancsárová
5-2015Drvený betón600,--18.2.2015Gutte.s.r.o.Kolárovo,Vrbová 1334113100V.Jancsárová
6-2015Vypracovanie žiadosti70,--24.3.2015EPIC Partner a.s.Dun.nábr.14,Komárno48038521Ing.L.Forró
Všetky hodnoty sú vrátane DPH.
Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom

Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom

Krátke oznamy


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail