FAKTÚRY

ČísloPopisHodnotaVzťah k zmluveVzťah k objednávkeDátum doručeniaDodávateľSídloIČO
2013000001Internet44,80--2.1.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000002Odvoz odpadu204,11--2.1.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000003Plyn505,00--3.1.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000004Plyn1 068,00--3.1.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000005Plyn323,00--3.1.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000006Odvoz odpadu47,20--4.1.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000007Pren.hnut.maj.37,44--8.1.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000008Tel. poplatky82,98--8.1.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000009Odvoz odpadu47,20--9.1.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000010Tel. poplatky12,71--9.1.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000011Tel. poplatky28,04--9.1.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000012Voda146,39--9.1.2013Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2013000013Poukážky dôchodcom1 310,00--10.1.2013Ing.Urban VladimírKomárno43609716
2013000014Elektrina1 378,84--11.1.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000015Elektrina368,74--14.1.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000016Elektrina1 631,60--18.1.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000017Elektrina128,66--21.1.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000018Tel. poplatky10,08--16.1.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000019Plyn-82,64--21.1.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000022Plyn-226,72--21.1.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000021Plyn-82,75--21.1.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000022Kancelárske potreby15,34-1-201325.1.2013PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2013000023Oprava čerpadiel677,57-3-201325.1.2013ABC ElektroservisKomjatice32803532
2013000024Stravné lístky968,4-2-201325.1.2013Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2013000025Internet44,8--2.2.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000026Plyn1034--4.2.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000027Plyn489--4.2.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000028Plyn313--4.2.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000029Ulož.odpadu172,06--5.2.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000030Pren.hnut.maj.37,44--5.2.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000031Odvoz odpadu286,81--6.2.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000032Odvoz odpadu48--6.2.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000033Tel. poplatky93,59--6.2.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000034Odhŕňanie snehu1214,4--7.2.2013Rolnícke druzstvoVrbová n V34122818
2013000035Odhŕňanie snehu211,2--7.2.2013Rolnícke druzstvoVrbová n V34122818
2013000036Tel. poplatky12,71--7.2.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000037Tel. poplatky30,86--7.2.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000038Elektrina1631,6--7.2.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000039Elektrina128,66--7.2.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000040Školenie vodičov20--12.2.2013Petra Hruškárová REVi SNové Zámky40063283
2013000041Tel. poplatky10,08--14.2.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000042Tvorba webstránky800--15.2.2013M.Kollár-MIKHurbanovo40528111
2013000043Autorský honorár20,4--15.2.2013SOZABratislava178454
2013000044Ulož.odpadu46,59--19.2.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000045Kancelárske potreby35,6-5-201319.2.2013PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2013000046Štrk100--26.2.2013Stavebná činnosťKolárovo41609875
2013000047Plyn461--4.3.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000048Plyn975--4.3.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000049Plyn295--4.3.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000050Ulož.odpadu47,2--5.3.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000051Tel. poplatky81,01--5.3.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000052Odvoz odpadu189,14--6.3.2013Clean City, s.r.oKomarno31443842
2013000053Tel. poplatky12,71--7.3.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000054Tel. poplatky30,86--7.3.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000055Elektrina128,66--8.3.2013Západoslov.energetikBratislava35823551
2013000056Elektrina1631,6--8.3.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000057Pren.hnut.maj.37,44--11.3.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000058Tel. poplatky10,08--14.3.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000059Licencia 300,13--19.3.2013Topset Solutions s.r.o.Stupava46919805
2013000060Ulož.odpadu121,36--21.3.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000061Odhŕňanie snehu818,4--26.3.2013Rolnícke druzstvoVrbová n V34122818
2013000062Stravné lístky968,4-6-201327.3.2013Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2012000063Čistenie studní480-7/201325.3.2013Molnár Jozef37,Kolárovo43622691
2013000064Internet44,8--28.3.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000065Internet44,8--3.4.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000066Plyn162--3.4.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000067Plyn534--3.4.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000068Plyn253--3.4.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000069Voda110,46--4.4.2013Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2013000070Ulož.odpadu113,18--4.4.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000071Pren.hnut.maj.37,44--8.4.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000072Tel. poplatky94,43--8.4.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000073Elektrina128,66--8.4.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000074Elektrina1631,6--8.4.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000075Tel. poplatky12,71--9.4.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000076Tel. poplatky45,66--9.4.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000077Tel. poplatky10,08--15.4.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000078Odvoz odpadu96--9.4.2013Clean City, s.r.oKomarno31443842
2013000079Odvoz odpadu198,43--9.4.2013Clean City, s.r.oKomarno31443842
2013000080Ulož.odpadu62,13--17.4.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000081Odvoz odpadu48--22.4.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000082Oprava čerpadiel711,16-4-201324.4.2013Milan UhrikKomjatice32803532
2013000083Kancelárske potreby41,91-8-201326.4.2013PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2013000084Kosačka1687,9--29.4.2013Mountfield SK, s.r.o.Nové Zámky36377147
2013000085Plyn62--3.5.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000086Plyn205--3.5.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000087Plyn97--3.5.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000088Odvoz odpadu207,72--3.5.2013Clean City, s.r.oKomarno31443842
2013000089Poradca49,8--6.5.2013Poradca s.r.o.Žilina36371271
2013000090Ulož.odpadu123,9--6.5.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000091Tel. poplatky76,8--7.5.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000092Tel. poplatky12,71--9.5.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000093Tel. poplatky30,86--9.5.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000094Elektrina1631,6--10.5.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000095Elektrina128,66--10.5.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000096Tel. poplatky10,08--13.5.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000097Pren.hnut.maj.37,44--13.5.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000098-18--10.5.2013--0
2013000099Ulož.odpadu66,47--20.5.2013Reko spol. s.r.o.Iža2020399095
2013000100-60--23.5.2013Stavebná činnosťKolárovo1073893282
2013000101Odvoz odpadu96--23.5.2013Clean City, s.r.oKomárno2020399524
2013000102Upracme si podunajsko620,72--28.5.2013Zruženie Most priatRadnaň n.D.0
2013000103Internet44,8--30.5.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo2022494892
2013000104Internet44,8--3.6.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo2022494892
2013000105Odvoz odpadu208,24--4.6.2013Clean City, s.r.oKomárno2020399524
2013000106Elektrina128,66--6.6.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava2022249295
2013000107Elektrina1631,6--6.6.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava2022249295
2013000108Tel. poplatky32,44--6.6.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava2020273893
2013000109Tel. poplatky12,71--6.6.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava2020273893
2013000110Ulož.odpadu143,3--6.6.2013Reko spol. s.r.o.Iža2020399095
2013000111Tel. poplatky76,31--6.6.2013Orange Slovensko a.sBratislava2020310578
2013000112Pren.hnut.maj37,44--10.6.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica2021879959
2013000113Tel. poplatky10,08--17.6.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava2020273893
2013000114Ulož.odpadu46,28--21.6.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000115Plyn-1053,37--25.6.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000116Plyn-565,52--25.6.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000117Plyn-124,61--25.6.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000118Plyn22--2.7.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000119Plyn28--2.7.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000120Plyn65--2.7.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000121Ulož.odpadu47,52--3.7.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000122Postrek komárov1440--4.7.2013BIODECONTA, SPOL.S.R.O.Nitra31437711
2013000123Internet44,8--4.7.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000124Pren.hnut.maj37,44--8.7.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000125Odvoz odpadu190,18--8.7.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000126Tel. poplatky77,51--9.7.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000127Elektrina128,66--9.7.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000128Elektrina1631,6--9.7.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000129Tel. poplatky12,71--10.7.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000130Tel. poplatky34,86--10.7.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000131Voda170,15--11.7.2013Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2013000132Tel. poplatky10,08--16.7.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000133Stavebný materiál154,8--17.7.2013KOREKT sroKomárno34096116
2013000134Odvoz odpadu48--18.7.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000135Stavebný materiál206,4--18.7.2013KOREKT sroKomárno34096116
2013000136Ulož.odpadu105,47--19.7.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000137Pren.hnut.maj.37,44--2.8.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000138Plyn65--2.8.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000139Plyn28--2.8.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000140Plyn22--2.8.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000141Ulož.odpadu95,05--6.8.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000142Odvoz odpadu302,81--6.8.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000143Tel. poplatky12,71--6.8.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000144Tel. poplatky42,02--6.8.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000145Tel. poplatky89,13--8.8.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000146Elektrina1631,6--8.8.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000147Elektrina128,66--8.8.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000148Stravné lístky968,4-18-20138.8.2013Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2013000149Internet44,8--8.8.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000150Tel. poplatky10,08--15.8.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000151Ulož.odpadu90,83--22.8.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000152Evid.obyv.WIN54,9--23.8.2013KEO s.r.o.Veľký Krtíš36739464
2013000153Prenájom nafuk.hradu300-15-201323.8.2013Acaciateam Pro s.r.o KNKomárno46864296
2013000154Dni mostu priateľstva150--2.9.2013Obec Zlatná na OstroveZlatná n.Ostrove306738
2013000155Plyn44--3.9.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000156Plyn134--3.9.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000157Plyn57--3.9.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000158Internet44,8--4.9.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000159Elektrina128,66--5.9.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000160Elektrina1631,6--5.9.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000161Ulož.odpadu149,51--5.9.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000162Pren.hnut.maj.37,44--5.9.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000163Stravné lístky968,4--6.9.2013Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2013000164Tel. poplatky12,71--9.9.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000165Tel. poplatky37,69--9.9.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000166Tel. poplatky78,85--9.9.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000167Odvoz odpadu192--9.9.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000168Odvoz odpadu202,56--9.9.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000169Kancelárske potreby15,26--16.9.2013ŠevtBanská Bystrica31331131
2013000170Tel. poplatky10,08--16.9.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000171Ulož.odpadu137,4--18.9.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000172Kancelárske potreby45,06--20.9.2013PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2013000173Upracme si podunajsko181,2--23.9.2013Združenie obcí MOST priatKomárno36105946
2013000174Odvoz odpadu144--23.9.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000175Oprava čerpadiel951,3--26.9.2013Milan UhrikKomjatice32803532
2013000176Internet44,8--3.10.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000177Prenájom hnut. maj37,44--3.10.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000178Tabule467,09--3.10.2013Olymp-Jozef SmrholaSantovka32581190
2013000179Odvoz odpadu48--3.10.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000180Odvoz odpadu208,75--3.10.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000181Ulož.odpadu128,67--3.10.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000182Plyn137--7.10.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000183Plyn418--7.10.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000184Plyn178--7.10.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000185Elektrina1631,6--7.10.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000186Elektrina128,66--7.10.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000187Tel. poplatky44,38--8.10.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000188Tel. poplatky78,58--8.10.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000189Tel. poplatky12,71--16.10.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000190Tel. poplatky10,08--16.10.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000191Ulož.odpadu45,97--21.10.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000192Deň obce - guláš300--25.10.2013Attila Csókás - DALLAS-14083256
2013000193Elektroinšt.pr697--29.10.2013EL-AG s.r.o.Komárno36520993
2013000194Internet44,8--5.11.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000195Web17,99--5.11.2013Webhouse, s.r.o.Bratislava36743852
2013000196Tel. poplatky78,58--6.11.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000197Odvoz odpadu144--8.11.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000198Odvoz odpadu202,04--8.11.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000199Elektrina128,66--8.11.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000200Elektrina1631,6--8.11.2013ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2013000201Ulož.odpadu252,28--8.11.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000202Aktualizácia programu193,63--14.11.2013KEO s.r.o.Veľký Krtíš36739464
2013000203Voda213,3--15.11.2013Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2013000204Stravné lístky1150--19.11.2013Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2013000205Stravné lístky968,4--19.11.2013Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2013000206Ulož.odpadu16,13--19.11.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000207Dni mostu priateľstva52,98--19.11.2013Obecný úradRadvany306657
2013000208Plyn227--19.11.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000209Plyn690--19.11.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000210Plyn294--19.11.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000211Kotol200--27.11.2013PAX marian PaxnerKomárno11714999
2013000212Tel. poplatky10,08--27.11.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000213Pren.hnut.maj37,44--27.11.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000214Tel. poplatky12,71--27.11.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000215Tel. poplatky47,66--27.11.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000216Internet44,8--2.12.2013PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2013000217Plyn267--6.12.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000218Plyn346--6.12.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000219Plyn813--6.12.2013Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2013000220Tel. poplatky78,58--6.12.2013Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2013000221Pren.hnut.maj37,44--6.12.2013Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2013000222Ulož.odpadu47,82--6.12.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000223Odvoz odpadu197,92--6.12.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000224Tel. poplatky12,71--10.12.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000225Školenie196--10.12.2013KEO s.r.o.Veľký Krtíš36739464
2013000226Tel. poplatky32,74--10.12.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000227Oprava čerpadiel1031,68--11.12.2013Milan UhrikKomjatice32803532
2013000228Tel. poplatky10,08--13.12.2013Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2013000229Ulož.odpadu129,08--19.12.2013Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2013000230Kancelárske potreby20,43--23.12.2013PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2013000231Odvoz odpadu48--23.12.2013Clean City, s.r.oKomárno31443842
2013000232Noviny169--31.12.2013PETIT PRESS, a.s.Bratislava35790253
2013000233Noviny171--31.12.2013PETIT PRESS, a.s.Bratislava35790253
2013000234Materiál516--31.12.2013KOREKT sroKomárno34096116
2014-2014--201420142014
2014000001Internet44.80--3.1.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000002Plyn285.00--3.1.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000003Plyn866.00--3.1.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000004Plyn369.00--3.1.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000005Ulož.odpadu110.27--7.1.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000006Odvoz odpadu282.68--8.1.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000007Pren.hnut.maj37.44--9.1.2014Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2014000008Elektrina847.98--9.1.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000009Elektrina1690.96--9.1.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000010Elektrina95.77--9.1.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000011Tel. poplatky79.31--9.1.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000012Tel. poplatky12.71--9.1.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000013Tel. poplatky30.86--9.1.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000014Tel. poplatky10,08--9.1.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000015Aktualizácia programu8.40--13.1.2014Topset Solutions s.r.o.Stupava46919805
2014000016Voda106.65--15.1.2014Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2014000017Elektrina-363.24--15.1.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000018Ulož.odpadu82.24--20.1.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000019Internet44.80--3.2.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000020Plyn840.00--3.2.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000021Plyn358.00--3.2.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000022Plyn276.00--3.2.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000023Stravné lístky970.40--4.2.2014Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2014000024Údaje z katastra18.00--4.2.2014Gedetický akartograf.ú.BABratislava17316219
2014000025Ulož.odpadu97.68--5.2.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000026Elekktrina1718.96--5.2.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000027Tel. poplatky78.58--6.2.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000028Pren.hnu.maj37.44--6.2.2014Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2014000029Tel. poplatky31.34--7.2.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000030Tel. poplatky12.71--7.2.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000031Odvoz odpadu96.00--10.2.2014Clean City, s.r.oBratislava31443842
2014000032Odvoz odpadu189.66--10.2.2014Clean City, s.r.oBratislava31443842
2014000033Tel. poplatky10.18--14.2.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000034Voda53.31--14.2.2014Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2014000035Elektrina95.77--17.2.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000036Šablóna100.00--17.2.2014Odpadový hospodár-46708740
2014000037Ulož.odpadu41.69--17.2.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000038Oprava čerpadiel667.24--26.2.2014Milan UhrikKomjatice32803532
2014000039Internet44.80--4.3.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000040Plyn337.00--4.3.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000041Plyn791.00--4.3.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000042Plyn260.00--4.3.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000043Ulož.odpadu110.39--5.3.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000044Pren.hnut.maj37.44--5.3.2014Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2014000045Tel. poplatky78.58--5.3.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000046Tel. poplatky12.71--7.3.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000047Odvoz odpadu188.63--7.3.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000048Odvoz odpadu48.00--7.3.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000049Elektrina1718.96--7.3.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000050Elektrina95.77--7.3.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000051Tel. poplatky10,08--7.3.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000052Tel. poplatky30.86--7.3.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000053Ulož.odpadu94.29--19.3.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000054Odvoz odpadu48.00--21.3.2014Clean City s.r.oKomárno31442842
2014000055Aktualizácia programu59.88--21.3.2014KEO s.r.o.Veľký Krtíš36739464
2014000056Internet44.80--2.4.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000057Plyn143.00--2.4.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000058Plyn433.00--2.4.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000059Plyn185.00--2.4.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000060Odvoz odpadu108.08--7.4.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000061Elektrina95.77--7.4.2014Západoslov.energetikBratislava35823551
2014000062Elektrina1718.96--7.4.2014Západoslov.energetikBratislava35823551
2014000063Tel. poplatky78.58--7.4.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000064Pren.hnut.maj37.44--7.4.2014Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2014000065Odvoz odpadu203.59--7.4.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000066Aktualizácia programu78.00--7.4.2014TopsetStupava32643748
2014000067Odvoz odpadu48.00--7.4.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000068Šnúra96.00--16.4.2014VIKTÓRIA HÁMOR, s.r.o.Bratislava31698948
2014000069Tel. poplatky10,08--16.4.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000070Tel. poplatky30.86--16.4.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000071Revzia982.00--20.4.2014Gyori Tibor, revízny technikKomárno32410794
2014000072Revzia501.00--20.4.2014Gyori Tibor, revízny technikKomárno32410794
2014000073Revzia195.00--20.4.2014Gyori Tibor, revízny technikKomárno32410794
2014000074Revzia472.00--20.4.2014Gyori Tibor, revízny technikKomárno32410794
2014000075Revzia183.00--20.4.2014Gyori Tibor, revízny technikKomárno32410794
2014000076Ulož.odpadu41.15--22.4.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000077Súčiastky231.84--28.4.2014HRIADEĽ,spol.s r.p.Kolárovo31444334
2014000078Stravné lístky968.40--30.4.2014Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2014000079Odvoz odpadu209.78--2.5.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000080Ulož.odpadu149.65--5.5.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000081Plyn166.00--5.5.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000082Plyn71.00--5.5.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000083Plyn55.00--5.5.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000084Internet13.30--5.5.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000085Preprava osôb276.00--7.5.2014PE-MO TRANS, s.r.o.Kolárovo36689572
2014000086Tel. poplatky78.58--7.5.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000087Tel. poplatky40.93--7.5.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000088Pren.hnut.maj37.44--7.5.2014Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2014000089Elektrina95.77--7.5.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000090Elektrina1718.96--7.5.2014Západoslov.energetikBratislava35823551
2014000091Odvoz odpadu48.00--7.5.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000092Tel. poplatky10.8.2014--15.5.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000093Voda163.79--16.5.2014Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2014000094Elektrina-237.78--16.5.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000095Elektrina-17.02--19.5.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000096Ulož.odpadu116.98--19.5.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000097Odvoz odpadu48.00--26.5.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000098Kancelárske potreby31.75--26.5.2014PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2014000099Poradca49.80--3.6.2014Poradca s.r.o.-36371271
2014000100internet13.30--3.6.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000101projekt st2400.00--3.6.2014GK - studio-43257615
2014000102školenie39.00--3.6.2014Asociácia správcov regist-37922190
2014000103odv.odpadu42.24--4.6.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000104elektrina95.77--5.6.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000105elektrina1564--5.6.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000106odv.odpadu205.14--5.6.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000107odvoz odpa48.00--19.6.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000108montáž39.60--27.6.2014Impuly light s.r.o.-31447121
2014000109poháre184.10--27.6.2014Champion s.r.o.-35726105
2014000110plyn65.58--30.6.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000111plyn-527.37--30.6.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000112plyn-470.06--30.6.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000113fotoaparát679.00--30.6.2014FaxCopy,a.s.Komárno35729040
2014000114prac.zošit8.40--30.6.2014RAABE-35908718
2014000115PP prenájo37.44--30.6.2014Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2014000116tel.popl78.58--30.6.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000117tel.popl.30.86--30.6.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000118tel.popl.10,8--30.6.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000119oslavy200.00--30.6.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000120odvoz.odpa108.66--30.6.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000121projekt do1440.00--30.6.2014HB MANAGEMENT-44448791
2014000122servisné c40.00--30.6.2014ELEKTROSERVISKomjatice37067311
2014000123odv.odpadu48.00--2.7.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000124odvoz odpa221.65--2.7.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000125elektrina1.7.1564--2.7.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000126elektrina 95.77--2.7.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000127plyn29.00--2.7.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000128plyn77.00--2.7.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000129plyn29.00--2.7.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000130ulož.odpad91.25--2.7.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000131pren.hnut.37.44--7.7.2014Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2014000132tel.popl136.37--7.7.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000133tek.popl.32.81--7.7.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000134tel.popl.10,8--16.7.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000135deň obce327.17--19.7.2014Természetjáró Bakancsos KÁcs18609288
2014000136kniha56.50--22.7.2014Wolters Kluwer s.r.o.-31348262
2014000137internet13.30--16.7.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000138ohňostroj254.55--16.7.2014VEKA SK-43864937
2014000139odvoz odpa94.27--18.7.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000140jed.lístky968.40--18.7.2014Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2014000141kisvobat508.00--30.7.2014Sollers Print KFT-12790636
2014000142internet13.30--4.8.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000143vystúpenie200.00--4.8.2014Občianske Árgyélus-37967517
2014000144plyn.77.00--4.8.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000145plyn29.00--4.8.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000146plyn29.00--4.8.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000147porad.činn708.00--4.8.2014FEMAR SK, spol.s r.o.-44884818
2014000148ulož.odpad216.25--4.8.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000149vyprac.žia600.00--4.8.2014Projektservis sroKomárno36557510
2014000150CD,mem.kar41.70--4.8.2014EMKE spol,s.r.o.Komárno30999740
2014000151odv.odpadu144.00--5.8.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000152odv.odpadu329.64--5.8.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000153pren hnut maj37.44--6.8.2014Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2014000154tel.popl.86.14--6.8.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000155elektrina95.77--1.8.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000156elektrina1715,64--6.8.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000157tel.popl37.62--11.8.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000158voda295.84--11.8.2014Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2014000159umelecká č250.00--11.8.2014Imrich VadkertiKolárovo44398450
2014000160opr.trakto1758.16--12.8.2014Polynova, s.r.o.-34138056
2014000161drvený bet288.00--14.8.2014GUTTE s.r.oKolárovo34113100
2014000162portrét36--14.8.2014TasrBratislava31320414
2014000163tel.popl.10,8--15.8.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000164el.inšt.pr507.80--19.8.2014Gyori Tibor, revízny technikKomárno32410794
2014000165ulož.odpad120.84--20.8.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000166plyny59.00--3.9.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000167plyn60.00--3.9.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000168plyn159.00--3.9.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000169internet13.30--3.9.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000170ulož.odpad40.62--4.9.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000171odv.odp.48.00--5.9.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000172elektrina95.77--5.9.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000173elektrina1715,64--5.9.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000174odv.odpadu203.08--9.9.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000175tel.popl.30.86--9.9.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000176PP pren.hn37.44--9.9.2014Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2014000177potvr.soc.7.00--10.9.2014BELLIS-med s.r.oKomárno45651965
2014000178tel.popl.102.53--16.9.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000179tel.popl.10,8 --16.9.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000180prac.z.MŠ21.83--17.9.2014Maqita s.r.o.-36316881
2014000181deň obce200.00--19.9.2014Tibor FabóKomárno47177420
2014000182ulož.odpad114.11--22.9.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000183rezivo92.56--22.9.2014Ladislav Vendégh V-H-ČKolárovo14146738
2014000184internet13.30--2.10.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000185plyn185.00--2.10.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000186plyn187.00--2.10.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000187plyn MŠ496.00--2.10.2014Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2014000188odvoz odpa96.00--3.10.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000189odv.odpadu209.27--3.10.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000190ulož.odpad114.56--6.10.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000191tel.popl.84.97--6.10.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000192stravné lí968.40--7.10.2014Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2014000193PP nájom37.44--7.10.2014Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2014000194elektrina1715,64--7.10.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000195elektrina95.77--7.10.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000196tel.popl.30.86--8.10.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000197elektr.inš564.48--13.10.2014EL-AG s.r.o.Komárno36520993
2014000198tel.popl.10,8--15.10.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000199kuch.odpad13.20--17.10.2014INTA s.r.oTrenčín34129863
2014000200ULOZ.ODP.95.15--20.10.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000201čerpadlá714.26--21.10.2014Milan UhrikKomjatice32803532
2014000202odvoz odpa48.00--24.10.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000203kanc.potre45.80--28.10.2014PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2014000207tel.popl.93.96--4.11.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000208opr.čerpad292.33--4.11.2014Milan UhrikKomjatice32803532
2014000210ulož.odpad41.97--5.11.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000211rec.súťaž63.49--5.11.2014Obecný úradModrany306657
2014000212PP pren.hn37.44--5.11.2014Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2014000213internet13.30--5.11.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000214dač.balíky1440.00--6.11.2014Ing.Urban VladimírKomárno43609716
2014000215udrž.popl.216.30--6.11.2014KEO s.r.o.Veľký Krtíš36739464
2014000216odv.odp.220.62--7.11.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000217voda152.95--10.11.2014Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2014000218tel.popl.30.86--12.11.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000219reg.domeny17.99--12.11.2014Webhouse, s.r.o.-36743852
2014000220tel.popl.10,8--18.11.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000221ulož.odpad103.32--21.11.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000222odb.kuch.o13.20--21.11.2014INTA s.r.oTrenčín34129863
2014000223parný čist174.12--26.11.2014Terasprt-Muller s.r.o.-28486617
2014000224elektrina95.77--27.11.2014ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2014000228ulož.odpad41.15--4.12.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000229odv.odpadu200.50--4.12.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000230odvoz odpa48.00--4.12.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000231tel.popl.93.79--8.12.2014Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2014000232tel.popl.30.86--9.12.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000233kuch.odpad13.20--9.12.2014INTA s.r.oTrenčín34129863
2014000234internet13.30--9.12.2014PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2014000235elektromer50.50--9.12.2014M.Lukačko SKYMAX-45318557
2014000236SEMINáR40.00--11.12.2014Ing.Marta SzoboszlaiováKomárno30383269
2014000237kont.RHP109.49--11.12.2014TEPO servis Kobza OliverKomárno14142872
2014000238lehátka427.00--11.12.2014Elephantsmile, s.r.o.-45262217
2014000239odv.odp.48.00--11.12.2014Clean City, s.r.oKomárno31443842
2014000240stravné lí326.00--12.12.2014Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2014000241kanc.tel.115.10--12.12.2014Internet Mall Slovakia, s.r.o.-35950226
2014000242inštal.CD12.00--12.12.2014AXASOFT-35738219
2014000243tel.popl.10,08--15.12.2014Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2014000244tlačiareň616.50--15.12.2014Internet Mall Slovakia, s.r.o.-35950226
2014000245súčiastky115.92--17.12.2014HRIADEĽ,spol.s r.p.-31444334
2014000246ulož.odpad108.08--19.12.2014Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2014000247preprava240.00--29.12.2014Gejza Both - BOT-BUSKomárno32329181
2015000001internet13,3--5.1.2015PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000002PP pren.ma37,44--5.1.2015Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2015000003kuch.odpad13,2--5.1.2015INTA s.r.oTrenčín34129863
2015000005elektrina62,31--5.1.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000006ulož.odpad82,04--8.1.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000007odv.odpadu296,62--9.1.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000008tel30,86--9.1.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000009elektrina1445,07--9.1.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000010tel.popl.95,81--9.1.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000011jed,lístky968,4--12.1.2015Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2015000012kremácia265,07--14.1.2015Brigetio Komárno, spol.sKomárno36530875
2015000013tel.popl.10,08--15.1.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000014Újszó175--16.1.2015PETIT PRESS, a.s.Bratislava35790253
2015000015SME171--16.1.2015PETIT PRESS, a.s.Bratislava35790253
2015000016plyn553,62--19.1.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000017plyn588,76--19.1.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000018plyn1149,53--19.1.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000019odv.odp.123,16--19.1.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000020ELEKTRINA746,68--19.1.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000021elektrina-285,68--19.1.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000022elektrina110,04--19.1.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000023plyn290--3.2.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000024plyn297--3.2.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000025internet13,3--3.2.2015PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000026odv.odp.39,81--4.2.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000027elektrina1445,07--4.2.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000028elektrina110,04--4.2.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000029odprat.sne184,8--4.2.2015Rolnícke druzstvoVrbová n.V.34122818
2015000030tel.popl93,79--5.2.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000031PP pren.hn37,44--5.2.2015Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2015000032kanc.potr.53,41--5.2.2015PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2015000033odb.kuch.o13,2--6.2.2015INTA s.r.oTrenčín34129863
2015000034plyn725--10.2.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000035knihy59,98--10.2.2015Talamon s.r.o.Dun.Streda36274968
2015000036voda94,63--10.2.2015Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2015000037tel.popl.30,86--10.2.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000038odv.odpadu209,27--10.2.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000039odv.odpadu48--10.2.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000040tel.popl.10,08--16.2.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000041ulož.odpad117,92--18.2.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000042internet13,3--3.3.2015PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000043aktual.pro78--3.3.2015Topset Solutions s.r.o.Stupava46919805
2015000044plyn684--3.3.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000045plyn280--3.3.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000046plyn274--3.3.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000047soza20,4--3.3.2015SOZABratislava178454
2015000048ulož.odpad41,43--3.3.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000049elektrina110,04--4.3.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000050elektrina1445,07--4.3.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000051tel.popl.95,68--5.3.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000052TV1500--5.3.2015Internet Mall Slovakia, s.r.o.Bratislava35950226
2015000053odv.odpadu48--9.3.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000054odv.odpadu188,63--9.3.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000055tel.popl.33,68--9.3.2015Slovak Telecom,a.s.Komárno35763469
2015000056poukážky253,49--9.3.2015Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2015000057jed lístky981,07--9.3.2015Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2015000058PP prenájo37,44--10.3.2015Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2015000059analýzy74,4--12.3.2015BEL/NOVAMANNNové Zámky31329209
2015000060tel.popl.10,08--16.3.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000061pohreb180--16.3.2015Brigetio Komárno, spol.sKomárno36530875
2015000062kremácia60,24--17.3.2015Krematórium Molnár s.r.o.Nové Zámky36545643
2015000063drvený bet1296--17.3.2015GUTTE s.r.oKolárovo34113100
2015000064analýzy117,6--18.3.2015BEL/NOVAMANNNové Zámky31329209
2015000065odv.odpadu48--18.3.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000066ulož.odpad113,8--18.3.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000067geodet.prá1793--24.3.2015GEO line s.r.o.Komárno34373934
2015000068vyprac.žia70--24.3.2015TKD Process, s.r.o.Komárno48038521
2015000069kuch.odpad13,2--24.3.2015Inta s.r.oTrenčín34129863
2015000070internet13,3--1.4.2015Pnet Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000071plyn150--2.4.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000072plyn153--2.4.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000073plyn375--2.4.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000074tel.popl.94,17--7.4.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000075elektrina110,04--7.4.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000076elektrina827,24--7.4.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000077ulož.odpad82,24--7.4.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000078pren.hnut.37,44--7.4.2015Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2015000079NOD316,89--8.4.2015EmkE spol,s.r.o.Komárno30999740
2015000080tel.popl34,36--9.4.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000081odv.odpadu222,17--10.4.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000082odv.odpadu48--10.4.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000083tel.popl.10,08--15.4.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000084odv.odp.95,64--20.4.2015Clean City, s.r.oKomárno31423876
2015000085Wincity18--21.4.2015Topset Solutions s.r.o.Stupava46919805
2015000086PHSR500--23.4.2015RRAKomárno36110272
2015000087kuch.odpad13,2--24.4.2015Inta s.r.oTrenčín34129863
2015000088tel.popl.94,76--4.5.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000089MS Office559,66--5.5.2015EmkE spol,s.r.o.Komárno36677281
2015000090PC zostavy16,85--5.5.2015EmkE spol,s.r.o.Komárno36550949
2015000091ulož.odpad199,4--7.5.2015Reko spol. s.r.o.Iža30999740
2015000092plyn58--7.5.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000093elektrina110,04--7.5.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000094plyn144--7.5.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000095plyn59--7.5.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000096elektrina827,24--7.5.2015Slovenský plynárenský priBratislava36677281
2015000097PP pošta37,44--7.5.2015Slovenská pošta a.s.Bratislava36631124
2015000098tel.popl.34,36--7.5.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000099ulož.odpad89,43--7.5.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000100odv.odp.96--11.5.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000101odv.odp.201,53--11.5.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000102internet13,3--11.5.2015Pnet Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000103voda95,92--13.5.2015Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2015000104opr.čerpad843,65--14.5.2015Milan UhrikKomjatice32803532
2015000105tel.popl.10,08--14.5.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000106kuch.odpad13,2--18.5.2015Inta s.r.oTrenčín34129863
2015000107MS Office920--18.5.2015EmkE spol,s.r.o.Komárno30999740
2015000108PC zostavy2304--18.5.2015EmkE spol,s.r.o.Komárno30999740
2015000109ulož.odpad79,86--20.5.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000110vlajka23,24--1.6.2015Arka a.s.Komárno36523496
2015000111náplň do t373--2.6.2015EmkE spol,s.r.o.Komárno30999740
2015000112plyn25--2.6.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000113plyn60--2.6.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000114plyn25--2.6.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000115odv.odp.40,62--2.6.2015Clean City, s.r.oKomárno31423876
2015000116internet13,3--2.6.2015Pnet Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000117pren.hnut.37,44--8.6.2015Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2015000118tel.popl.34,36--8.6.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000119tel.popl.93,79--8.6.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000120elektrina827,24--8.6.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000121elektrina110,04--8.6.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000122poradca49,8--8.6.2015Poradca s.r.o.Žilina36371271
2015000123odv.odpadu48--5.6.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000124odvoz odpa207,2--8.6.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000125jed.lístky493,2--10.6.2015Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2015000126tel.popl.10,08--15.6.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000127ulož.odpad94,46--18.6.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000128odv.odpadu202,56--26.6.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000129odb.kuch.o13,2--26.6.2015Inta s.r.oTrenčín34129863
2015000130pre MŠ451,3--29.6.2015Insgraf s.r.oŠaľa47078839
2015000131Most priat200--30.6.2015Obec ModranyModrany306533
2015000132internet13,3--2.7.2015Pnet Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000133odv.odp.75,74--2.7.2015Clean City, s.r.oKomárno31423876
2015000134tel.popl.94,2--3.7.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000135elektrina827,24--3.7.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000136elektrina110,04--3.7.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000137PP prenájo37,44--6.7.2015Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2015000138odv.odpadu96--7.7.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000139verejné ob1960--8.7.2015TKD Process, s.r.o.Bratislava47482281
2015000140členský pr54,4--8.7.2015Zruženie miest a obcí ŽitnéhoDun.Streda31870236
2015000141reklamné s240--8.7.2015Centrálny vestník organizáciíKomárno46916903
2015000142kanc.potr.71,07--8.7.2015PROTEX ŠTÚROVO, S.R.OŠtúrovo36533432
2015000143kuch odpad13,2--8.7.2015Inta s.r.oTrenčín34129863
2015000144plyn564,26--9.7.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000145plyn159,01--9.7.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000146plyn170,77--9.7.2015Slovenský plynárenský priBratislava35815256
2015000147str.lístky493,2--9.7.2015Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2015000148tel.popl.34,36--9.7.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000149odv.odp.110,59--16.7.2015Clean City, s.r.oKomárno31423876
2015000150šport pohá123,7--17.7.2015Champion s.r.o.Bratislava35726105
2015000151deň obce350--18.7.2015VOX ARTKomárno12121212
2015000152deň obce220--18.7.2015Klub priateľov maď.piesneGabčíkovo37835734
2015000153odv.odpadu96--20.7.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000154jedlá1096--21.7.2015BATI - serviceSláskovičovo46105042
2015000155elektrina-36,32--22.7.2015BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2015000156MŠ-triedna12--27.7.2015ŠevtBratislava31331131
2015000157DIGI15,7--27.7.2015DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2015000158internet13,3--4.8.2015PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000159tel.popl95,18--4.8.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000160PP prenájo37,44--5.8.2015Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2015000161odv.odp.255,52--5.8.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000162elektrina110,04--6.8.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000163elektrina827,24--6.8.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000164odv.odp.323,45--6.8.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000165odv.odp.144--6.8.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000166tel.popl.34,36--7.8.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000167voda121,84--10.8.2015Západoslov.vodár.spoKomárno36550949
2015000168ELEKTRINA-150,27--17.8.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000169RRA projek100--17.8.2015RRA KomároKomárno36110272
2015000170tel.popl.10,08--17.8.2015Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2015000171odv,odp144,93--18.8.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000172DIGI15,7--24.8.2015DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2015000173jed.lístky493,2--27.8.2015Doxx-Stravné lístkyKálov36391000
2015000174tel-popl.93,88--4.9.2015Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2015000175pren.hnut37,44--7.9.2015Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2015000176odv.odp.83--7.9.2015Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2015000177elektrina110,04--7.9.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000178elektrina827,24--7.9.2015ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2015000179internet13,3--8.9.2015PNET Communications s.r.oHurbanovo43847692
2015000180odv.odpadu214,94--8.9.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000181odv.odpadu144--8.9.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000184ulož.odpad92,94--21.9.2015Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2015000188ulož.odpad124,24--5.10.2015Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2015000194odv.odp.198,43--9.10.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000195odv.odp.144--9.10.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000199ulož.odp.90,27--19.10.2015Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2015000202DIGI15,7--25.10.2015DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2015000204odv.kuch.o13,2--4.11.2015INTA s.r.oTrenčín34129863
2015000205ulož.odp.153,51--4.11.2015Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2015000210odv.odp.144--9.11.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000211odv.odp.219,59--9.11.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000214el.en.ČOV-614,38--11.11.2015BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2015000215voda110,17--12.11.2015Západoslov.vodár.spoNitra36550949
2015000216ulož.odpad79,75--18.11.2015Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2015000218DIGI15,7--23.11.2015DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2015000220kontajnery594--26.11.2015Ferex s.r.o.Nitra17682258
2015000223rec.súťaž59,83--3.12.2015Obecný úradRadvaň nad Dunajom306657
2015000224HP kontrol69,53--3.12.2015TEPO servis Kobza OliverKomárno14142872
2015000225odp.hosp.60--3.12.2015Odpadový hospodárPezinok46708740
2015000227odv.odpadu854,35--4.12.2015Milan UhrikKomjatice32803532
2015000228ulož.odpad83,11--4.12.2015Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2015000231odv.odpadu96--7.12.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000232odv.odp.212,36--7.12.2015Clean City, s.r.oKomárno31443842
2015000235odb.kuch.o13,2--11.12.2015INTA s.r.oTrenčín34129863
2015000238ulož.odpad40,62--21.12.2015Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2015000239el.en.ČOV-43,56--21.12.2015BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2015000241DIGI15,7--22.12.2015DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000001tel.popl.95,3--4.1.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000002internet13,3--4.1.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000003tel.popl.54,16--7.1.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000004konzultáci105--7.1.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000005PPren.hnut37,44--7.1.2016Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2016000006proj.dok1920--7.1.2016NV-Projekt, s.r.o.Dunajská Streda46780556
2016000007odv.odp.180,54--8.1.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000008kont.kom.40--11.1.2016KONT-KOMČalovec46004670
2016000009odv.odpadu319,84--11.1.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000010odv.odpadu96--11.1.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000011elektrina3151,28--11.1.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000012elektrina-159,75--11.1.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000013seminár40--12.1.2016Ing.Marta Szoboszlaiová30383269
2016000014jed.lístky981,07--13.1.2016Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2016000015SME195--14.1.2016PETIT PRESS, a.s.Bratislava35790253
2016000016UJSZO179--14.1.2016PETIT PRESS, a.s.Bratislava35790253
2016000017elektr.vyú-19,25--14.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000018elektrina53,65--14.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000019elektrina169,33--14.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000020elektrina3,96--14.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000021elektrina0,28--14.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000022kuch.odp.13,2--15.1.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000023elektrina874,65--18.1.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000024elektrina444,41--18.1.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000025tel.popl.10,08--18.1.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000026toner,škar291,9--20.1.2016EMKE spol,s.r.o.Komárno30999740
2016000027odv.odpadu40,62--21.1.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000028MŠ-verejné500--25.1.2016EPIC Partner a.s.Komárno48038521
2016000029vyhot.žiad495--25.1.2016EPIC Partner a.s.Komárno48038521
2016000030plyn201,68--31.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000031plyn-28,91--31.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000032plyn-448--31.1.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000033internet13,3--2.2.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000034odv.odp.98,37--2.2.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000035tel.popl.93,99--4.2.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000036adv.služby105--5.2.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000037PPpošta37,44--5.2.2016Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2016000038tel.popl.34,36--8.2.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000039odv.odp.48--8.2.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000040odv.odp.196,37--8.2.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000041elektrina445,96--10.2.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000042voda84,25--10.2.2016Západoslov.vodár.spoNitra36550949
2016000043elektrina298,74--4.2.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000044elektrina-38,04--15.2.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000045odv.kuch.o13,2--15.2.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000046elektrina163,25--15.2.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000047elektrina100,42--15.2.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000048elektrina-290,51--15.2.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000049elektrina40,26--16.2.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000050ulož.odp.81,49--16.2.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000051elektrina-3234,48--23.2.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000052tel.popl.10,08--23.2.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000053soza20,4--26.2.2016SOZABratislava 2178454
2016000054ulož.odpad144,51--3.3.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000055internet13,3--3.3.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000056PPrenájom37,44--4.3.2016Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2016000057od.kuch.od13,2--4.3.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000058tel.popl.95,8--4.3.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000059tel.popl.34,36--7.3.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000060elektrina40,26--7.3.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000061konzultáci105--7.3.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000062odv.odpadu144--7.3.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000063odv.odpadu200,5--7.3.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000064toner107,78--8.3.2016Printmania s.r.o.Bratislava46046453
2016000065aktual.pro78--9.3.2016Topset Solutions s.r.o.Stupava46919805
2016000066elektrina357,97--14.3.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000067fotografov108--14.3.2016CBS spol, s.r.o.Kynceľová36754749
2016000068potvr.MŠ35--14.3.2016ŠOP SRBanská Bystrica17058520
2016000069jed.lístky981,07--14.3.2016Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2016000070tel.popl.10,08--16.3.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000071uloz.odpad85,16--19.3.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000072stoličky359,5--29.3.2016Internet Mall Slovakia, s.r.o.Bratislava35950226
2016000073Stoly604--29.3.2016Sconto nábytokTrnava44731159
2016000074opr.čerpad421,18--31.3.2016Milan UhrikKomjatice32803532
2016000075DIGI15,7--29.3.2016DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000076internet13,3--4.4.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000077žiad NFP500--4.4.2016RRA KomároKomárno36110272
2016000078uloženie o67,34--4.4.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000079tel popl97,13--4.4.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000080PPošta37,44--6.4.2016Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2016000081elektrina40,26--6.4.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000082odv.opadu144--8.4.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000083odv.odpadu206,69--8.4.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000084elekrina365,28--11.4.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000085tel.popl.34,36--11.4.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000086pož.por.102--12.4.2016ÁG AurelMartovce37557220
2016000087regále756--13.4.2016B2B Partner s.r.o.BratislavaBratislava44413467
2016000088tel.popl.10,08--14.4.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000089odvoz odpa40,62--19.4.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000090kuch.odpad13,2--19.4.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000091Právne sl105--21.4.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000092plášť UoZ48--22.4.2016Milan Horváth HORMIKomárno11899441
2016000093DIGI17,7--22.4.2016DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000094geod.práce755--29.4.2016GEO lineKomárno34373934
2016000095internet13,3--3.5.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000096MŠ-energ.n210--3.5.2016Ing.Martin LopušniakKošice37751841
2016000097tel.popl.96,2--4.5.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000098el.en.40,26--4.5.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000099ulož.odp.140,44--4.5.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000100Pren.hnut.37,44--9.5.2016Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2016000101tel.popl.34,36--9.5.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000102právne sl.105--9.5.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000103odv.odp.208,24--11.05.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000104odv.odpadu96--11.05.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000105seminár40--11.05.2016Asociácia správcov registNováky37922190
2016000106el.en.ČOV304,85--12.05.2016BCF s.r.o.B.BystricaBanská B.36597007
2016000107kuch odpad13,2--13.05.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000108tel.popl.10,08--13.05.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000109zml.o diel594--17.05.2016EPIC Partner a.s.Komárno48038521
2016000110ulož.odpad40,62--19.05.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000111VLAJKY84,6--23.05.2016DLD s.r.oRužomberok47512768
2016000112kanc.potr.107,45--23.05.2016PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2016000113DIGI17,7--24.05.2016DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000114elektrina-46,79--25.05.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000115opr.čerp.816,82--26.05.2016Milan UhrikKomjatice32803532
2016000116Poradca49,8--27.05.2016Poradca s.r.o.Žilina36371271
2016000117PROJ.PRáCE963--27.05.2016Projekčná kanceláriaNové Zámky32790457
2016000118tel.popl.13,5--27.05.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000119internet13,3--01.06.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000120PPošta pre37,44--03.06.2016Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2016000121ulož.odpad41,15--03.06.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000122elektrina40,26--03.06.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000123jed.lístky981,07--06.06.2016Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2016000124tel.popl.138,59--06.06.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000125odv.odpadu208,24--07.06.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000126vlajky45,58--07.06.2016Obchod - SVK, s.r.o.Stropkov47175397
2016000127tel.popl.34,36--09.06.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000128kuch.odpad13,2--10.06.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000129el.en.ČOV443,62--10.06.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000130adv.služby105--15.06.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000131zm.o dielo500--16.06.2016RRA KomároKomárno36110272
2016000132ulož.odpad41,15--17.06.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000133tel.popl.10,08--17.06.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000134DIGI17,7--23.06.2016DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000135Modernizác1860--23.06.2016Jakab Design studio s.r.oKomárno35956623
2016000136voda127,02--28.06.2016Západoslov.vodár.spoNitra36550949
2016000137internet13,3--11.07.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000138elektrina22--11.07.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000139tel.popl.34,36--11.07.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000140ČOV elektr440,09--11.07.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000141tel popl123,15--11.07.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000142odv.odp.384--11.07.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000143odv.odpadu333,77--11.07.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000144ulož.odp.410,69--11.07.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000145VČ Hliník-18,89--11.07.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000146PP pošta37,44--11.07.2016Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2016000147elektrina40,26--11.07.2016ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2016000148adv.služba105--13.07.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000149voda82,97--14.07.2016Západoslov.vodár.spoNitra36550949
2016000150poháre deň105,1--15.07.2016Champion s.r.o.Bratislava35726105
2016000151tel.popl.10,08--17.07.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000152kisvonat698,5--18.07.2016Sollers Print KFTTata12790636
2016000153občerstven728--20.07.2016BATI - serviceSládkovičovo46105042
2016000154ulož.odpad81,26--20.07.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000155DIGI17,7--25.07.2016DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000156ver.obst.1080--25.07.2016B&V Pro s.r.o.Košice47114207
2016000157fotografie106,8--28.07.2016CBS spol, s.r.o.Kynceľová36754749
2016000158odv.kuch.o13,2--28.07.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000159proj.dok.5880--01.08.2016GK - studioHurbanovo43257615
2016000160Dni Most p200--02.08.2016Obec MočaMoča306576
2016000161kult.preds300--03.08.2016Imrich VadkertiKolárovo44398450
2016000162kult.preds550--03.08.2016Attila ZsapkaDvory nad Žitavou34587101
2016000163PPošta37,44--03.08.2016Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2016000164ulož.odp.81,79--03.08.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000165jed.lístky981,07--05.08.2016Doxx-Stravné lístkyŽilina36391000
2016000166elektrina40,26--05.08.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000167tel.popl.34,36--08.08.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000168internet13,3--08.08.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000169Odvoz odpa239,71--09.08.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000170tel.popl.122,88--09.08.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000171elektr.ČOV450,8--12.08.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000172tel.popl.10,08--16.08.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000173fotpasca103,9--17.08.2016IBO s.r.o.POĽOVNÍKTrenčín36340073
2016000174ulož.odp.159,88--18.08.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000175Združ.žit.53,8--22.08.2016Zruženie miest a obcí ŽitnéhoDunajská streda31870236
2016000176svietidlo41,95--24.08.2016Petr JavoríkPraha76018334
2016000177tel.popl.112,1--05.09.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000178detektor44,55--06.09.2016BZ-TRADE48174629
2016000179internet13,3--06.09.2016PNET Communications s.r.o43847692
2016000180odv.odpadu220,62--06.09.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000181el.en.špor40,26--06.09.2016ZSE Energia a.s.,Bratislava36677281
2016000182pren.hn.ma37,44--06.09.2016Slovenská pošta a.s.B.Bystrica36631124
2016000183tel.popl.34,36--08.09.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000184ulož.odpad161,7--08.09.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000185el.ČOV442,28--12.09.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000186RHP-kontro93,41--13.09.2016TEPO servis Kobza OliverKomárno14142872
2016000187odvoz odpa192--16.09.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000188tel.popl.10,08--16.09.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000189ulož.odpad54,17--19.09.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000190opr.čerp.827,9--19.09.2016Milan Uhrik32803532
2016000191DIGI17,7--23.09.2016DIGI Slovakia, s.r.o35701722
2016000192DIGI17,7--23.09.2016DIGI Slovakia, s.r.o35701722
2016000193krovinorez292--28.09.2016Mountfield SK, s.r.o.36377147
2016000194internet13,3--04.10.2016PNET Communications s.r.o43847692
2016000195odv.odp.220,62--04.10.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000196odv.odpadu288--04.10.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000197Pprenájom37,44--05.10.2016Slovenská pošta a.s.36631124
2016000198šport - el40,26--05.10.2016ZSE Energia a.s.,36677281
2016000199tel.popl.111,48--05.10.2016Orange Slovensko a.s35697270
2016000200tel.popl.34,36--07.10.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000201ulož.odp.212,31--07.10.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000202adv.služby105--09.10.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000203tel.popl.194,43--12.10.2016Západoslov.vodár.spo36550949
2016000204tel.popl.10,08--13.10.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000205elektrina435,12--14.10.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000206obmena čer720--18.10.2016KUBING s.r.o.36733482
2016000207ulož.odp.54,17--19.10.2016Reko spol. s.r.o.Iža31423876
2016000208jed.lístky981,07--20.10.2016Doxx-Stravné lístky36391000
2016000209proces VO1500--24.10.2016B&V Pro s.r.o.47114207
2016000210DIGI17,7--25.10.2016DIGI Slovakia, s.r.o35701722
2016000211odv.kuch.o13,2--28.10.2016INTA s.r.oTrenčín34129863
2016000212žiad.vypra750--28.10.2016Regio Solution s.r.o.50426249
2016000213Internet13,3--4.11.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000214Elektrina šport40,26--4.11.2016ZSE Energia a.s.,Nové Zámky36677281
2016000215Pren.hnut.maj37,44--4.11.2016Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2016000216Odmena advokáta105--4.11.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000217Telefónne poplatky102,67--4.11.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000218Vypracovanie žiadosti750--4.11.2016Regio Solution s.r.o.Dunajská Streda50426249
2016000219Kancelárske potreby68,9--4.11.2016PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O.Štúrovo36533432
2016000220Uloženie odpadu41,69--7.11.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000221Tel.poplatky34,36--8.11.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000222Odvoz odpadu221,65--9.11.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000223Elektrina ČOV433,5--10.11.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000224Tel.popl.9,99--15.11.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000225Predľženie registrácie domény17,99--15.11.2016Webhouse, s.r.o.Trnava36743852
2016000226Uloženie odpadu68,62--21.11.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000227DIGI17,7--30.11.2016DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000228Reproduktor tlakový299--30.11.2016RH SOUNDVráble36559717
2016000229Tel.popl.102,73--4.12.2016Orange Slovensko a.sBratislava35697270
2016000230Uloženie odpadu81,25--5.12.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000231Recitačná súťaž - alikvótna čiastka60,22--5.12.2016Obecný úradRadvaň nad Dunajom306657
2016000232Ročná licencia KEO177,04--6.12.2016KEO s.r.o.Záhorce36739464
2016000233Internet13,3--7.12.2016PNET Communications s.r.oChotín43847692
2016000234Advokátske služby105--7.12.2016JUDr.Éva HortaiKomárno31197159
2016000235Tel.popl.34,36--7.12.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000236Prenájom hnuteľného majetku37,44--7.12.2016Slovenská pošta a.s.Banská Bystrica36631124
2016000237Oprava čerpadiel - ČOV944,45--8.12.2016Milan UhrikKomjatice32803532
2016000238Odvoz odpadu328,61--9.12.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
201600023948--9.12.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000240Vianočné balíčky dôchodcom1677--12.12.2016Ing.Urban VladimírKomárno43609716
2016000241Elektrina ČOV423,56--12.12.2016BCF s.r.o.B.BystricaB.Bystrica36597007
2016000242Odvoz odpadovej vody87--13.12.2016Ladislav Madari - PACIFICK SLOKolárovo34370251
2016000243Tel.popl.9,99--19.12.2016Slovak Telecom,a.s.Bratislava35763469
2016000244Uloženie odpadu236,49--19.12.2016Reko spol. s.r.o.Iza31423876
2016000245Odvoz veľkoobjemových kontajnerov240--21.12.2016Clean City, s.r.oKomárno31443842
2016000246Hosting minimum28,66--21.12.2016Webhouse, s.r.o.Trnava36743852
2016000247DIGI17,7--22.12.2016DIGI Slovakia, s.r.oBratislava35701722
2016000248Vypracovanie energetického auditu628,8--23.12.2016AIP projekt, s.r.oKošice -Staré Mesto50172441
2016000249Odborné publikácie112,3--29.12.2016SOTAc,s.r.o.Košice36189855
2016000250Pomôcky pre deti v MŠ488,7--31.12.2016Insgraf s.r.oŠaľa47078839
Všetky hodnoty sú vrátane DPH.
Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom

Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom

Krátke oznamy


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail