REALIZOVANÉ PROJEKTY

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Informácie o projekte

Miesto realizácie projektu:
Názov projektu:
Názov a sídlo prijímateľa:
Dátum zaèiatku realizácie projektu:
Dátum ukončenia realizácie projektu:
Operačný program:
Odkaz na riadiaci orgán:
Odkaz na operaèný program:
Výšku poskytnutého príspevku:
Dátum zverejnenia:
Obec Vrbová nad Váhom
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Obec Vrbová nad Váhom, Obecný úrad č. 91
31.05. 2010
03.01. 2011
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk
248.163,20 EUR
18.2. 2011

Stručný popis projektu:

Rekonštrukciou a modernizáciou jestvujúceho poškodeného verejného osvetlenia s nízkou svetelnou účinnosťou a vysokými prevádzkovými nákladmi dosiahneme efektívne využitie elektrickej energie.

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Súbor na stiahnurtie
Stacks Image 137

Fotogaléria

Archetypon Slideshow Classic

OBECNÝ ÚRAD


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail