945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  | 

sk   hu    

Obec Vrbová nad Váhom

Vrbová nad Váhom

Obec leží v južnej časti Podunajskej nížiny na ľavom brehu Vážskeho Dunaja. Vznikla v roku 1968 zlúčením osád Čergov (z Nesvád), Hliník, Veľký a Malý Kindeš (z Martoviec), Ostrov a Zlatá Osada (z Kameničnej) a časti chotárov spomenutých materských obcí. Osídlenie jej chotára je oveľa staršie, dokazujú to nálezy zvyškov prastarých nádob. Stredovekým osídlením bol Hliník, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1386. Vždy bol majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr zaniklo a bolo obnovené ako osada. Obec Gég sa prvýkrát spomína r. 1075 ako majetok pannonhalmského opátstva, neskôr ostrihomského arcibiskupstva. Jeho obyvatelia založili obec Martovce, Gég zanikol. Ostatné osady vznikli až po odvodnení okolitých močiarov v druhej polovici 19. storočia. Vrbová nad Váhom si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. 


Logo Vrbová nad Váhom

Realizované projekty


Wifi pre teba v obci Vrbová nad Váhom

Publikované:

Wifi pre Teba – Obec Vrbová nad Váhom

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Vrbová nad Váhom, 945 01 Vrbová nad Váhom 91

Názov projektu:

Wifi pre Teba v obci Vrbová nad Váhom

Miesto realizácie projektu:

Obec Vrbová nad Váhom

Výšku poskytnutého NFP:

14 250,-

Stručný opis projektu:

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Vrbová nad Váhom k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestnenie externých a interných prístupových bodov bude na uvedených miestach:

  1. obecný úrad Vrbová nad Váhom na adrese (park pri obecnom úrade): Vrbová nad Váhom č. 91
  2. futbalové ihrisko - verejné prístupné miesto aj v období keď sa nekoná zápas
  3. centrum voľného času
  4. Park v okolí bytového domu
  5. Park v okolí bytového domu
  6. Park v okolí bytového domu
  7. Kaplnka
  8. Obecná studnička- umiestnenie
  9. Verejný priestor pred potravinami
  10. Verejný priestor pred parcelou č.p. 2432/46

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:

https://www.opii.gov.sk/

Webové sídlo riadiaceho orgánu:

https://www.mindop.sk/

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu:

https://www.eufondy.sk/

Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00