ZAMESTNANCI

 

Cynthia Šudák 
tel.:  0908715780
mail: cynthia.šudak@obecvrbova.sk 

 • Evidencia obyvateľstva – prihlásenie k trvalému pobytu, prechodnému pobytu
 • Podateľňa obce
 • Spisová agenda obecného úradu
 • Agenda stravovania detí v hm. núdzi v MŠ

 

Viola Jancsárová
tel.:  0908715780
mail.: viola.jancsarova@obecvrbova.sk

 • Účtovníctvo obce
 • Mzdová a personálna agenda
 • Inventarizácia obecného majetku
 • Fakturácia obecných služieb
 • Overovanie podpisov a listín
 • Knižnica obce

 

Sabina Nagyová
tel.:  0908718780
mail.: sabina.nagyova@obecvrbova.sk

 • Správa miestnych daní a poplatkov
 • Fakturácia vodného, nájomného
 • Aktivačná činnosť 
 • Opatrovateľská služba
 • Overovanie podpisov a listín
 • Pokladňa

___________________________________________________________________________________________________________

 

Tomás Tóth

 • údržbár

 

 


 

OBECNÝ ÚRAD


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail