MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola s VJM Vrbová nad Váhom
Vyučovací jazyk: maďarský
Riaditeľka: Žaneta Tóthová
Tel: 035/7792142
Súčasťou materskej školy je školská jedáleň
Vedúca ŠJ: Rozália Vargová

OBECNÝ ÚRAD
© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail