SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v pracovných dňoch podľa úradných hodín. 

Úradné hodiny: 

   
Pondelok    08:00 - 12:00   12:30 - 15:30
Utorok 10:00 - 12:00  
Streda 08:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00  
Piatok 08:00 - 12:00   12:30 - 15:0


 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 

  • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad Vrbová nad Váhom, č. 91,  946 65 Vrbová nad Váhom,
  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Vrbová nad Váhom, č. 91,  946 65 Vrbová nad Váhom,, 
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad vo Vrbovej nad Váhom, kde bude s Vami spísaný úradný záznam,
  • alebo vrbova@pnet.sk

späť

OBECNÝ ÚRAD


Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom


© 2013 Vrbová nad Váhom E-mail